fbpx
menu dicht

Ontkenning

Wettelijke teksten 1-versie 11-2019

1.1 Juridische kennisgeving (LSSI)

1.2 Privacybeleid (RGPDUE)

1.3 cookies beleid


IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE DIENSTVERLENER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet 34 / 2002, van 11 voor juli, van "Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) ", informeren wij u over de volgende informatie:

LUGOTEX, SL, [d LUGOTEX], is de eigenaar van de webportal lugotexsl.com, die uitsluitend optreedt als operator en beheerder van de inhoud van de webportals gevestigd in: C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER, NIF B62186945, geregistreerd in het handelsregister van Tarragona Volume 2235, Folio 197 , T34667 Sheet, Registratie 2ª, is verantwoordelijk voor de werking, het beheer en de werking van de bovengenoemde webportal.
Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen per e-mail naar het adres dat in de vorige paragraaf is vermeld, of via e-mail [Email protected]

INLEIDING

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van deze website. Toegang tot het web is gratis, behalve voor de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de door de gebruikers gecontracteerde toegangsprovider.

AANVAARDING

Het gebruik van de webportal schrijft de toestand van de gebruiker toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, in de versie die is gepubliceerd voor LUGOTEX op hetzelfde moment dat de gebruiker toegang heeft tot het web. Daarom moet de gebruiker zorgvuldig het heden lezen Disclaimer in elk van de gelegenheden waarin u van plan bent het web te gebruiken, omdat het mogelijk wijzigingen ondergaat.

INFORMATIE OVER LINKS "LINKS"

LUGOTEX is niet verantwoordelijk voor de webben die niet van zichzelf zijn of die van derden, die toegankelijk zijn via koppelingen "koppelingen"Of van enige inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld.
Elk gebruik van een link of toegang tot een niet-gepatenteerde website gebeurt op eigen risico en voor de wil van de gebruiker, LUGOTEX beveelt geen enkele informatie aan die wordt verkregen via een link buiten de website van lugotexsl.com, noch is zij verantwoordelijk voor enig verlies, claim of schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een link, of de informatie die daardoor wordt verkregen, inclusief andere links of websites, de onderbreking in service of toegang, of gebruik of misbruik van een link, zowel bij het verbinden met de webportal lugotexsl.com hoe toegang te krijgen tot informatie van andere websites vanuit hetzelfde webportaal.


VERZAKING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie en diensten die zijn opgenomen of beschikbaar zijn via de webpagina's kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Periodiek worden wijzigingen aangebracht in de informatie die is bijgevoegd. LUGOTEX U kunt op elk gewenst moment verbeteringen en / of wijzigingen in de services of inhoud invoeren.
Het is ook gewaarschuwd dat de inhoud van deze website ter informatie bedoeld is voor het aanbieden van diensten en tarieven, zoals bepaald in deze juridische kennisgeving en in de rest van de wetteksten van deze website.

INFORMATIE OVER DE VRIJSTELLING VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN TECHNISCHE FOUT EN INHOUD

LUGOTEX wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van onderbrekingen of een storing in de diensten of inhoud die op internet wordt aangeboden, ongeacht de oorzaak ervan.
ook, LUGOTEX is niet verantwoordelijk voor netwerkdalingen, bedrijfsverliezen als gevolg van deze vallen, tijdelijke schorsing van elektriciteit of een ander type.

LUGOTEX garandeert niet dat de services of inhoud niet worden onderbroken of dat ze geen fouten bevatten, dat de defecten zijn gecorrigeerd of dat de service of server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd het feit dat LUGOTEX doet zijn uiterste best om dit soort incidenten te voorkomen. Als de gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties onderneemt op basis van de informatie op een van de "websites", wordt het aanbevolen om de ontvangen informatie te controleren met andere bronnen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM, GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN

De structuur, het ontwerp en de presentatie van de elementen (afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, kleurencombinaties en elk element dat kan worden beschermd) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, eigendom van LUGOTEX.

Reproductie, transformatie, distributie, openbare communicatie en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van de elementen waarnaar in de vorige sectie wordt verwezen, is verboden. Deze daden van exploitatie mogen alleen worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van LUGOTEX en dat ze in elk geval expliciet moeten verwijzen naar het eigendom van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten van LUGOTEX.

U bent alleen bevoegd voor het privégebruik van het documentair materiaal dat is voorbereid voor LUGOTEX. U mag in geen geval enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat kan worden geïnstalleerd onderdrukken, wijzigen, ontwijken of manipuleren.

Behalve uitdrukkelijke toestemming van LUGOTEX de link naar "laatste pagina's", het "frame" en elke andere soortgelijke manipulatie is niet toegestaan. De links moeten altijd op de hoofdpagina of "startpagina" van lugotexsl.com.

Onderscheidende tekens (merken, handelsnamen) van LUGOTEX ze worden beschermd door industriële eigendomsrechten, omdat het verboden is deze te gebruiken of te manipuleren, behalve uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LUGOTEX.

1.2

Privacy Policy


VERANTWOORDELIJKE

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening (EU) 2016 / 679 van gegevensbescherming en de organieke wet 3 / 2018 van bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die via de formulieren worden verstrekt, evenals uw e-mailadres, zijn opgenomen in een behandeling die eigendom is van LUGOTEX, SL, [d LUGOTEX], met maatschappelijke zetel te C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER, NIF B62186945, geregistreerd in het handelsregister van Tarragona Volume 2235, Folio 197, T34667 Sheet, registratie 2ª, is verantwoordelijk voor de werking, het beheer en de werking van het portaal Web hierboven vermeld.
E-mail [Email protected], om uw vragen te beantwoorden en informatie te sturen met betrekking tot de aangeboden diensten LUGOTEX.


Het is gemeld dat de gegevens kunnen worden gebruikt voor het verzenden van commerciële communicatie, op welke manier dan ook, met betrekking tot activiteiten en diensten van ons bedrijf of onze bedrijfsgroep die van belang kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dit soort communicatie door een e-mail te sturen naar het adres [Email protected] en in de kwestie aangeven «LAGER DE DISTRIBUTIELIJST».

Evenzo kunt u de rechten van uitoefenen access, rectificación, sonderdrukking, opositie pbedienbaarheid en limitatie, een brief met een fotokopie van het identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document sturen naar het volgende adres: C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER of per e-mail verzenden naar [Email protected]tex.com aangeeft in het onderwerp «GEGEVENSBESCHERMING".

BELEID

LUGOTEX Het is speciaal gesensibiliseerd met de bescherming van de gegevens van de gebruikers van de diensten die toegang hebben tot de website. Via dit privacybeleid worden gebruikers op de hoogte gebracht lugotexsl.com van de behandeling en het gebruik waarvoor de persoonlijke gegevens die op internet worden verzameld, worden verstrekt via de aanvullende informatie, om vrij en vrijwillig te beslissen of zij de gevraagde informatie willen verstrekken.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Ten slotte is gemeld dat LUGOTEX, heeft in het informatiesysteem de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te waarborgen, waardoor wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang wordt voorkomen; rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van toepassing en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de behandeling, evenals risico's van variabele waarschijnlijkheid en ernst geassocieerd met elk van de behandelingen.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De belanghebbende van de persoonsgegevens kan de rechten uitoefenen die hem bijstaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de organieke wet 3 / 2018 van bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, en die zijn:

A.- Het recht van toegang, kan jaarlijks worden uitgeoefend, behalve legitieme rente die wordt gecrediteerd. Bij de uitoefening van dit recht kan de belanghebbende partij kiezen voor de volgende systemen voor raadpleging van het bestand:

- Stuur een e-mail naar: [Email protected]
- Schriftelijke communicatie gericht aan: LUGOTEX, C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER

LUGOTEX, zal binnen een maand zijn besluit meedelen. Als dit bevestigend is, heeft de belanghebbende binnen 10 dagen na de kennisgeving toegang tot de bovengenoemde informatie.


B.- De rechten van rectificatie y onderdrukking kan worden uitgeoefend, volgens de volgende bepalingen, op voorwaarde dat de betrokken partij van oordeel is dat de gegevens die zijn verzameld in onze behandelingen zijn onnauwkeurig, onvolledig, ontoereikend of buitensporig. In dit geval kunt u ze uitoefenen via elk van de eerder verstrekte middelen.
LUGOTEX, zal overgaan tot rectificatie of verwijdering binnen 10 dagen na ontvangst van het verzoek.

C.- Het recht van oppositie Het kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de volgende bepalingen, op voorwaarde dat de belanghebbende zich tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens wil verzetten, ongeacht of de gegevens wettelijk worden behandeld door een legitiem belang of toestemming met betrekking tot reclamedoeleinden.

D.- Het recht van draagbaarheid kan volgens de volgende bepalingen worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de betrokken partij van oordeel is dat de gegevens die in onze behandelingen worden verzameld, moeten worden teruggegeven aan de eigenaar van de gegevens, of in zijn geval aan een derde partij (belast met de verwerking).

E.- Het recht van behandelingsbeperking kan worden uitgeoefend, voorheen het recht van verzet tegen de verwerking van hun gegevens, en dat terwijl het recht van verzet niet wordt opgelost, de verwerking van de gegevens beperkt is.

WIJZIGING VAN REGELGEVING

LUGOTEX, behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële ontwikkelingen. Zulke wijzigingen worden van tevoren op onze website doorgegeven, niettegenstaande het claimen van de noodzakelijke toestemming van de betrokkenen wanneer dit niet wordt beschouwd als verleend in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Heeft u vragen, vragen of opmerkingen over deze regeling, aarzel dan niet om deze te raadplegen door uw mededeling te richten aan: [Email protected]

1.3

cookies beleid


Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden die zijn geïnstalleerd op de website van de browser of de apparaten (smartphones, tablets) van de gebruiker tijdens hun rondgang door de pagina's van de website en dienen om informatie over uw bezoek op te slaan.

Cookies worden gebruikt om:

 • Zorg ervoor dat webpagina's correct kunnen werken.
 • Sla de voorkeuren op, zoals de taal of de lettergrootte.
 • Ken de ervaring van gebruikersnavigaties.
 • Verzamel anonieme statistische informatie, zoals pagina's die de gebruiker heeft bezocht of hoe lang hij al op de website is geweest.

Het gebruik van cookies maakt het mogelijk om de navigatie te optimaliseren, de aangeboden informatie en diensten aan te passen aan de interesses van gebruikers, om een ​​grotere ervaring te bieden wanneer u de website bezoekt.

Typologie, doel en werking

Cookies zijn afhankelijk van hun duurzaamheid en kunnen worden onderverdeeld in sessie- of permanente cookies. De eerste verlopen wanneer de gebruiker de browser sluit. De tweede verlopen wanneer het doel dat ze dienen is bereikt of wanneer ze handmatig worden verwijderd.


Afhankelijk van het doel kunnen cookies bovendien als volgt worden geclassificeerd:

 • Strikt noodzakelijk (technieken): zijn essentieel voor het goed functioneren van de pagina. Ze worden meestal gegenereerd wanneer de gebruiker de website opent of zich erop aanmeldt en wordt gebruikt om de website te identificeren met de volgende doelstellingen:
 • Ze houden de gebruiker op de hoogte zodat, als ze de website, de browser of het apparaat verlaten en op een ander tijdstip dezelfde pagina opnieuw openen, ze geïdentificeerd blijven worden, waardoor ze gemakkelijker kunnen browsen zonder zich opnieuw te hoeven identificeren.
 • Controleer of de gebruiker toegang heeft tot bepaalde services of delen van de website.
 • prestaties: Ze worden gebruikt om de browse-ervaring te verbeteren en de werking van de website te optimaliseren, zoals het opslaan van service-instellingen of het opslaan van de aankopen in een winkelwagentje.
 • Van advertenties: Zijn degenen die informatie verzamelen over de advertenties getoond aan de gebruikers van de website. Ze kunnen van twee soorten zijn:
 • anoniem: Ze verzamelen alleen informatie over de advertentieruimte die op de website wordt getoond, ongeacht de gebruiker die de website heeft bezocht, dat wil zeggen, zonder zich uitdrukkelijk te identificeren.
 • Aangepast: Ze verzamelen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website door een derde partij voor de personalisatie van deze advertentieruimten.
 • Van geolocatie: Deze cookies worden gebruikt om te achterhalen in welk land of welke regio de gebruiker zich bevindt die toegang heeft tot een websitedienst, om inhoud of services aan te bieden die geschikt zijn voor hun locatie.

 • analyse: Ze verzamelen informatie over de surfervaring van de gebruiker op de website, meestal anoniem, hoewel ze soms ook de gebruiker in staat stellen uniek en ondubbelzinnig geïdentificeerd te worden om rapporten te krijgen over de belangen van de gebruikers van de diensten die door de website worden aangeboden..

Cookies gebruikt

 • 1 niveau: Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van dezelfde dienst als door de gebruiker wordt gevraagd.

 • 2 niveau: Prestatiecookies (anoniem) die nodig zijn voor het onderhoud van inhoud en navigatie, die alleen moeten worden geïnformeerd over het bestaan ​​ervan.

 • 3 niveau: Cookies beheerd door derden die het volgen van gebruikers mogelijk maken via andere websites die niet de eigenaar van deze website zijn. Normaal gesproken komen ze overeen met reclame- of analysecookies waarbij de gebruiker uniek en duidelijk geïdentificeerd is.

DEACTIVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

De gebruiker kan op elk moment het gebruik van cookies uitschakelen via browserinstellingen, bijvoorbeeld:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

internet Explorer

http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

Wij informeren u dat LUGOTEX, in uw domein lugotexsl.com gebruikt geen enkel soort "cookie" voor de verwerking van persoonsgegevens, waardoor specifieke fysieke personen kunnen worden geïdentificeerd.

DOMEIN

Naam van de "cookie"

vervalt

Informatie en inbraak

intrusiveness

EIGEN COOKIES

lugotexsl.com

zie legaal

blijvend

Besturingsversie van wetteksten

3 niveau

Cookies van derden

lugotexsl.com

__utma

2 jaar

Interne meting Google Analytics

3 niveau

lugotexsl.com

__utmb

30 minuten

Interne meting Google Analytics

3 niveau

lugotexsl.com

__utmc

Sessie

Interne meting Google Analytics

3 niveau

lugotexsl.com

__utmz

6 meses

Interne meting Google Analytics

3 niveau

lugotexsl.com

__utmz

2 años

Om gebruikers te onderscheiden

3 niveau

lugotexsl.com

__ga

2 años

Om gebruikers te onderscheiden

3 niveau

lugotexsl.com

__gib

24 uur

Om gebruikers te onderscheiden

3 niveau

lugotexsl.com

__gat

1 minuut

Om het percentage verzoeken te beperken

3 niveau


Nadat alle informatie is gelezen, informeren we de gebruiker dat, Als u doorgaat met browsen op onze website, zonder de nodige maatregelen te nemen om uw browsers aan te passen, om de installatie van cookies te voorkomen werkzaam door hetzelfde, in de termen opgenomen in artikel 22.2 van wet 34 / 2002 van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, volgens de bewoordingen van hetzelfde gegeven door RD 13 / 2012 van 30 van maart, waarmee richtlijnen worden omgezet Op het gebied van interne elektriciteits- en gasmarkten en op het gebied van elektronische communicatie geeft u uw toestemming voor het gebruik van deze mechanismen.

HYGIENISCH MASKER - MONDKAP

Bedek de mond in de vorm van een masker heeft een preventief gebruik, waarmee we voorkomen dat de mond en neus worden besmet,
Het dient ook om inademing van externe middelen te voorkomen.

SAMENSTELLING 2 LAGEN VOOR ELKE ZIJSTOF -100% POLYESTER

We zijn nog steeds open - Covid19

Bij Lugotex.SL blijven we opereren om aan de behoeften van ziekenhuizen en verpleeghuizen te voldoen.

Plan
Maandag tot vrijdag

8:2 - 4:6 en XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX uur