fbpx
menu dicht

SEPA CORE / DATA BESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN.

De informatie in dit document wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie die door u is verstrekt en die verklaart dat deze volledig waar is en wordt verstrekt LUGOTEX, SL, voor de vervulling van zijn doeleinden met betrekking tot de verplichtingen vastgesteld door de Verordening EU 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012en het gebruik ervan in overeenstemming met de bepalingen van de VERORDENING (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Door ondertekening van deze BANKVERGUNNING (domiciliëringsopdracht) machtigt de schuldenaar (A) de schuldeiser om instructies aan de entiteit van de schuldenaar te sturen om zijn rekening te debiteren en (B) aan de entiteit om op zijn rekening te debiteren volgens de instructies van de schuldeiser. Als onderdeel van hun rechten heeft de schuldenaar recht op terugbetaling door zijn entiteit volgens de bepalingen en voorwaarden van het met hem gesloten contract. Het verzoek om terugbetaling moet binnen 8 weken na de vervaldag op rekening worden gedaan. U kunt aanvullende informatie over uw rechten verkrijgen bij uw financiële instelling.

De persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, maken deel uit van onze bestanden die ze gebruiken voor operationeel beheer. U kunt uw rechten uitoefenen op access, cANCELLATION, rectificatie en, in voorkomend geval, opositie, het verzenden van een document vergezeld van een fotokopie van de DNI naar het volgende adres: C / Tramuntana, 5 -Pol. Ind. Roques Roges - 43460 ALCOVER.